Sykehuset Innlandet: Sparing eller behandling viktigst?

foto