Derfor er det så gledelig å lese Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om undervisningen på ungdomstrinnet, som de ønsker å gjøre praktisk, relevant og utforskende. For det er nettopp dette Naturfagsenteret kan bidra med!

Alle som har vært på tur i skogen eller på stranda sammen med barn, vet at de er nysgjerrige på naturen rundt seg. Likevel opplever en del elever at når de skal lære om naturen i skolen, blir den redusert til ord og figurer som skal pugges, ikke nødvendigvis forstås. Koblingen mellom det som skjer i klasserommet og verden utenfor svekkes og oppleves lite relevant.

Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo har ressurser som hjelper enkeltlærere og skoler å bygge videre på barnas naturlige nysgjerrighet gjennom praktisk og utforskende undervisning. Ressursene vi utvikler er basert på både vår egen og internasjonal forskning. De er utarbeidet i samarbeid med lærere og prøvd ut i undervisningssituasjonen.

Med utforskende undervisning blir elevene utfordret til selv å stille spørsmål eller løse oppdrag, studere fenomener eller lage produkter, samle data både inne og ute og forklare og diskutere sammenhenger. Det krever at elevene samarbeider, deler synspunkter og lytter til hverandre, og at læreren er tydelig til stede og styrer prosessen slik at elevene vet hva de skal gjøre og opplever både utfordring og mestring.

En slik undervisning motiverer og stimulerer kreativiteten i jakten på løsninger, og blir mer interessant for eleven. Samtidig bidrar en slik undervisning til at elevene sammen konstruerer sin forståelse, kobler den til kunnskapen de har fra før og utvider sine perspektiver. Slik blir elevene engasjert i det vi kaller dybdelæringsprosesser, som bidrar til at lærdommen sitter bedre og forståelsen blir dypere.

På naturfag.no finnes utforskende og praktiske undervisningsopplegg som alle som underviser i naturfag fritt kan laste ned og ta i bruk. Framgangsmåten er forklart i detalj, og oppleggene inneholder faglige forklaringer. Dermed kan lærere enkelt ta oppleggene i bruk, også de som kanskje mangler formell kompetanse på fagfeltet.

For skoleledere som ønsker å jobbe med hele kollegiet har Naturfagsenteret flere ulike tilbud for lokal kompetanseutvikling. I såkalte DeKomp-samarbeider danner Naturfagsenteret og enkeltkommuner langsiktige partnerskap. Dette arbeidet kan strekke seg over flere år, og støttes økonomisk av statsforvalteren.

Flere av tiltakene lar seg også gjennomføre uten slike partnerskap. Gjennom nøye beskrevne moduler øker lærerkollegiet sin kompetanse i blant annet utforskende undervisning.

Så vil kanskje noen tenke at utforskende undervisning høres vel og bra ut, men det passer best i naturfag, hvor elevene kan gjøre eksperimenter i kjemitimen eller gå ut i skogen og se på plantelivet i biologi. Men lærere fra andre fag som har vært gjennom kompetanseutviklingsmoduler våre, sier at nettopp fordi eksemplene er så konkrete ved bruk av naturfag, forstår lærerne prinsippene og klarer å overføre dem til sine egne fag.

Naturfagsenteret er et nasjonalt senter, og samfunnsoppdraget vårt er å bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen i skole og barnehage. Forståelsen av prosesser i naturen og prinsippene som ligger til grunn for dem er nødvendig for å delta i og forstå diskusjoner rundt samfunnsviktige spørsmål som arealutnyttelse, matsikkerhet og rovdyrforvaltning.

Men Norge trenger mer enn det. Norge trenger også at flere velger en realfaglig karrierevei. En stor engelsk undersøkelse har avdekket at selv om mange unge synes naturfagene er spennende, ser de dem likevel ikke som aktuelle yrkesvalg. Den samme undersøkelsen viser at den realfaglige interessen må vekkes i grunnskolen. Det nytter lite å utvide antall realfaglige studieplasser dersom de som skulle ha søkt disse plassene, mistet interessen før videregående.

En investering i naturfag er en investering for fremtiden.

Av Merethe Frøyland, leder av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret)