- Reises det eksklusjonssak mot Winther, gjelder dette også hele Ringebu Arbeiderpartis ledelse og partiet som helhet