- Reises det eksklusjonssak mot Winther, gjelder dette også hele Ringebu Arbeiderpartis ledelse og partiet som helhet

foto
Ordfører i Ringebu kommune, Arne Fossmo. Foto: Guro Vollen