Mens folk på Harpefoss stilltiende har forholdt seg til utspill fra folk på Hundorp, er det kanskje på tide å gi lyd fra seg, selv om en begynner å dra på åra. Det store engasjementet som er utvist om at ny barneskole må komme på Flatmoen for å bygge et sterkt kommunesentrum på tvers av alle faglige råd, har forundret meg. Ikke minst argumentasjonen om at alt kommer til Harpefoss. Hva er realiteten? Ser en bort i fra skolen, så er alle andre kommunale aktiviteter lagt til den søre del av bygda. Selv mangelen på kommunale tomter på Harpefoss er realiteten.

I min tid som ordfører så mener jeg at jeg gjorde et tappert forsøk på nettopp det som er argumentet nå, å få til et sterkt kommunesenter med et allsidig næringsliv. Den gangen ble jeg til og med beskyldt for å ha brukt kommunale midler på det private næringsbygget, noe jeg aldri hadde tenkt og gjort. Men at jeg engasjerte meg sterkt i å få det gjennomført og i etableringen av de mange butikkene vi fikk til der og i underetasjen i kommunens nybygg er riktig. Dessverre så viste det seg at butikkene ikke var liv laga og den ene etter den andre ble lagt ned.

Å tro at en satsing med barneskole på Flatmoen nå, vil gi en reetablering av kommunesentret er nok dessverre en illusjon. Det vil slik Ringebu og Vinstra nå fremstår som de naturlige handelssentra i Midt-Gudbrandsdalen dessverre ikke være liv laga. Hvilke andre næringer er tenkt lagt til sentret?

Å etablere skolen på Flatmoen vil muligens styrke Sør-Fron Idrettslag som vil få en ny idrettshall i tilknytning til anleggene sine, men til hvilke kostnader for fellesskapet? Sør-Fron har i dag i tillegg til kultur og idrettshallen på Harpefoss, ikke mindre enn tre gymsaler tilknyttet dagens barneskoler.

Det er helt riktig som ordfører Muriteigen påpeker i sitt innlegg i GD at kommunens utfordring i åra framover vil være å finansiere den kommende eldrebølgen. Da bør også ansvarlige politikkere fra alle leirer, ta det innover seg. Å endre på vedtaket om å etablere en felles skole for alle alderstrinn på Harpefoss som vedtatt i kommunestyret og administrasjon og prosjektleder nå har arbeidet med i lang tid, burde vært lagt død for lengst. Det er derfor forstemmende når en på Facebook kan lese flere innlegg fra årets listekandidater om at de ønsker en omkamp om skoleplasseringen, dersom de blir valgt. Er det noe vi ikke trenger nå er politikkere som stikker hode i sanden uten realøkonomisk sans. Det synes skremmende og lover ikke godt for bygda som skvises mellom to sterke bygder på begge sider. Skal Sør-Fron ha livets rett i fremtiden så må god skole og god eldreomsorg prioriteres innenfor sunne økonomiske rammer.

Kanskje på tide å minne om at bygda som kalles Sør-Fron i sin tid var ei grend i gamle Fron. Ikke splittet mellom Lia, Hundorp og Harpefoss slik det synes å være i dag. Ikke rart at det er ufred i verden.

Hvilke politikere vi vil få etter det kommende valget er nå opp til velgerne å avgjøre, så godt valg og bruk stemmeretten.