Hagelien: - Viktig å være i forkant med å utvikle en grønn næringspolitikk