Mathias Kjæstad: - I og med at administrasjonssjefen ikke la klagesaken fram for kommunestyret, er klager fratatt muligheten til å prøve saken.

foto