- Det begynner å bli vanskelig å tilføre debatten om Dronningsetra nye poenger