- Beiteretten på Kvamsfjellet har lange tradisjoner og bygger på rettsprinsipper fra over 150 år siden