Nytt bygg gir forutsigbare kostnader, og rimelig drift i samarbeid med alle sterke krefter av frivillighet innen idrett og kultur i «Den grøne kulturbygda».

Flatmoen gir unike muligheter til å utvikle mye av det en ønsker seg: - så bra trivsel i oppvekst at barna lengter hjem til bygda etter ferdig utdanning!

Fleksibelt bosted vil bare øke på i fremtiden.

Verden blir mindre, og en økende del av familier søker store tomter, gode oppvekst miljø og kort vei til naturopplevelser!

Den drømmen kan Sør-Fron dekke om vi utvikler bygda med det som en rød tråd!

Skulesaken er med andre ord ikke glemt, men om vi skal lykkes må vi få flere stemmer for å nå fram.