Hildegunn meiner me skal være takksame -Mange rundt meg i lokalmiljøet er sinte og frustrerte

foto