Det er synd at Regjeringen fortsatt bare utreder energieffektivisering