Det har vært snakk om hvilke paragraf man skulle bruke. AP, Høyre, Venstre, Frp og MDG stemte ja, til at vi skulle tilslutte oss ACER. § 26.2 ble brukt, det ble noen runder før de landet på § 26.2, med lovavdelingen i ryggen. De landet på denne paragrafen fordi den var «lite inngripende», det er en formulering som ikke står i § 26 annet ledd (§ 26.2). § 26.2 lyder: «Traktater om særlig viktige saker blir fyrst bindande når Stortinget har gjeve samtykke til det. Det same gjeld alle traktatar som etter Konstitusjonen ikkje kan setjast i verk utan ei ny lov eller eit nytt stortingsvedtak». Ja, slik heter det i §26.2. Det de har brukt er «lite inngripende», hvor nå de har fått det fra.

Vi gir fra oss suverenitet. Når det gjelder flaskehalsinntektene er inntekter som oppstår når man selger strøm mellom områder med ulik strømpris. EU-reglene setter stramme rammer for hva inntektene skal brukes til, som hovedregel skal midlene brukes til utbygging og forbedring av nettkapasitet. Det er ACER som avgjør flaskehalsinntektene. Fra de EU-vennlige politikerne underslås det i forordningen om grensekryssende elektrisitetsutveksling, den som Stortinget (714/2009) har samtykket til at kan tas inn i EØS-avtalen. I den forordningen er det klare begrensninger for bruk av flaskehalsinntektene til å redusere nettleia. Nettleia her i landet øker i takt med alle «luftslott» som blir servert innen energi.

EUs energibyrå ACER skal sørge for gjennomføring av energiunionens mål: «fri flyt av energi over landegrensene i EUs indre marked». Ut fra dette er det slettes ikke overraskende at Energipakke 4 tillegger byrået større (føderale) fullmakter. ACER kan også vedta om å få utlevert informasjon i mange sammenhenger. ACER skal ikke bare overvåke energiflyten, men kan endre og godkjenne metodene som gjennomfører nettverkskoder og retningslinjer. Hvis RME ikke kommer til enigom en avtale har ACER myndighet til å skjære gjennom og treffe vedtak.

Det er dette og disse reglene som Høyesterett og EU-tilhengerne sier er «lite inngripende». Hvordan kan de hevde dette? De må spørres om hvor dette utsagnet «lite inngripende» står i § 26.2. Her mister vi suverenitet til EUs energibyrå ACER. Når ACER vedtar en sak, sendes kopi til ESA, som igjen sender samme kopien til RME, som står over norske myndigheter, RME skal påse at norske myndigheter utfører det vedtaket som er vedtatt ved ACERs hovedkontor i Lubljana.

Da strømprisene ble skyhøye her i landet måtte energiministeren spørre RME om å gi strømstøtte! Er det slik at vi mister mye på veien her? Har vi mistet både folkestyre og demokratiet, i tillegg til herredømme over egen energi. Vi er i ferd med å miste den norske folkesjela også, det er kun markedet og den frie flyten som teller og skal gjennomføres uansett om strømprisene fyker til himmels. Det har regjeringen Solberg skrevet under på i 2015. Vi får håpe på at Fellesforbundet og resten av LO står sammen med Nei til EU og fortsetter kampen. Energipakke 4 er i kjømda, og den er mye verre.

Åse Nordnes

Sel og Heidal Nei til EU