Døgntilbudet må opprettholdes: - Å legge ned Kringsjåtunet nå er både meningsløst og veldig feil tidspunkt

foto