- Saklig kritikk må ikke utarte til mobbing av ansatte