Gjerde og beiterett: - Nå ønsker administrasjon og politikere å høre hva andre synes om dette