Heller ikkje det politiske utvalget for landbruk, miljø og areal valgte å ta turen til Skåbu, der svært mange av dei som brenner for Norsk landbruk var samla.

Vi ber derfor om svar på disse spørsmåla.

1. Kva betyr landbruket for kommunen?

2. Kan det gjennom politisk arbeid bli bedre for landbruket?

3. Det blir stadig færre aktive bruk, kva kan gjerast for å snu den negative trenden?

4. Det er nå mye fokus på at sjølforsyninga skal aukast på lokale ressurser, er det da god politikk å bygge ned seterstuler og dei andre gode beiteområda?

5. Er det godt nok å ha bu og driveplikt i 5 år på landbrukseiendom? Dette er ofte mindre bruk som blir til ferieeiendommer.

6. Dei seinere åra har det blitt oppkjøpt landbrukseiendommer, dette gjør sjølvsagt at desse bruka blir større, men for bosettinga i den enkelte grend eller bygd er det ingen fordel. Er det vilje til å stramme inn på dette?