Med et stadig synkende folketall der eldreandelen stadig vokser mens barnetallet har sunket dramatisk, er det minst av alt ei splitta bygd vi trenger. Våre tre tettsteder Lia, Hundorp og Harpefoss har alle hatt, og har sine særegenheter uten at jeg behøver å komme nærmere inn på det.

Når det gjelder skolesaken, så er det mange som mener at med en etablering av barneskole på Flatmoen vil det være med å styrke og gjøre kommunesentret mere attraktivt. Som argument velger de å skyve ungene foran seg. Realiteten er at kommunens innleide fagekspertise som sikkert kostet svært mye, sammen med administrasjonen kom med et klart faglig råd om å samle alle ungene fra første til tiende på dagens Ungdomsskole. Jeg skal ikke polemisere over argumentene som er brukt mot det, men mener selv å kunne påstå at mye av det ikke holder vann.

Det som for meg er helt avgjørende er at også Sør-Frons politikere må være så voksne at de forstår at det å få både i pose og sekk ikke er mulig i årene framover. Skal kommunen få økonomi til en noenlunde anstendig eldreomsorg kan den ikke sløse bort millioner på drift av skole.

Til det siste som har dukket opp om at de tre Midt-Dalskommunene skal gå sammen om en felles ungdomsskole på Harpefoss regner jeg som bare å være et utsettelsesforslag uten rot i virkeligheten så lenge kommunene ikke vil slå seg sammen.

Skal nattemørket få bite seg fast i den nordre delen av bygda?