Vi blir eldre og færre. Kven skal bu og jobbe i bygdene våre i framtida?

foto