Læringsmulighetene som dukker opp når vi åpner opp for lek er mange, og med ny læreplan fra 2020 mener vi at leken igjen har fått sin rettmessige plass i skolen.

Den siste tiden har media hatt økt fokus på at leken har forsvunnet fra skolen, hos oss på Fåvang skole er det motsatt. Forskning påpeker at lek, aktivitet, bevegelse og muligheter for ulike arbeidsstillinger er bra for de yngste elevenes læring og utvikling, og på Fåvang skole føler vi at vi begynner å få en fin form på begynneropplæringen. Så fin form at vi ikke er redde for å si dette høyt i passende fora, og såpass høyt har vi sagt det, at andre studenter på lærerspesialist-utdanningen gjerne ville se bilder av hvordan vi har innredet klasserommene våre for å få leken tilbake i skolen.

En gruppe studenter ble så nysgjerrige at de ønsket å ta turen for å se hvordan dette foregikk i praksis, «look to Fåvang», der altså!

Denne uken kom lærerne, som til vanlig jobber i Oslo-området, på besøk for å se stasjonsundervisning og eksempel på hvordan lekpregede og aktive læringsprosesser i klasserommene kan se ut i praksis.

Foto: Privat

Vi har de siste årene forsøkt å implementere leken systematisk i undervisningen med tanke på at barna skal få arbeide og lære på en måte som er naturlig for dem. I stedet for at barna skal tilpasse seg skolen, prøver vi å tilpasse skolen til barna.

De første skoleårene møter barna derfor ikke hver sin skrivepult, de møter langbord og benker, tepper og puter, ulike kroker, ja til og med telt hvor de jobber med bokstaver, tall og tverrfaglige temaer. Klasserommene er innredet på en slik måte at elevene kan få arbeide i små grupper som forflytter seg rundt i rommet på forskjellige stasjoner i løpet av undervisningsøktene.

At skolene må legge til rette for at rommene hvor begynneropplæringen foregår må inviterer til slike arbeidsformer, trekkes frem som et viktig element i studiet «Lærerspesialist i begynneropplæringen».

Foto: Privat

Digitaliseringen i skolen er også et aktuelt tema, som har åpnet for diskusjon, engasjement og ikke minst mange læringsfremmende muligheter. Noen av lærere ved skolen har tatt etterutdanningen «Profesjonsfaglig digital kompetanse», og benytter den digitale undervisningsmetoden omvendt undervisning.

Læreren lager små, korte forklarende undervisningsfilmer som elevene ser/hører på ipad i klasserommet, for så å arbeide selvstendig med oppgaver som ble forklart i filmen. Eleven kan se/høre filmen

en gang og sette i gang med oppgaver, eller se/høre filmen mange ganger hvis det var vanskelig å forstå fagstoffet som ble forklart. Omvendt undervisning er vanligvis brukt som supplement til, eller som hjemmearbeid, men fungerer også svært godt i tverrfaglig stasjonsundervisning, forteller Gunn Anita Pålsrud om metoden hun har testet ut nå på fjerde året.

Vi opplever engasjerte, lærevillige og aktive barn som får lov til å lære i et miljø som er tilpasset dem.