Ringebu kommune oppnådde status som trafikksikker kommune i 2019, og den formelle godkjenningen ble gjennomført i ledelse av Trygg trafikk.

Godkjenningen betyr at det arbeides systematisk med trafikksikkerhet i hele kommunen.

Reguleringsplan rundt Olesteigsgate er et synlig bevis på det.

Det var et enstemmig vedtak i planutvalg og kommunestyre som viser at politikere ser viktigheten av trafikksikkerheten for gående og syklende i Ringebu sentrum.

Vedtaket som inkluderte ny parkeringsløsning med noen få plasser mindre mot sentrum, men som har betydning for trafikksikkerheten, leverte representant Asphoug inn en klage på.

Inge Asphoug skriver at tverrpolitisk parti vil sette trafikksikkerheten på dagorden igjen. Merkelig.

Ordførerkandidat Berulf Vaagan fra samme parti sitter i planutvalget, formannskapet og kommunestyre går stadig ut med at det er tverrpolitisk som kommer med de fleste endringene og forslag i utvalg og kommunestyre.

 Det er også feil, men Vaagan er en reser på redaksjonelle endringer Dvs omformulere tekst og oppbygging av vedtak.

Kritiserer Asphoug sin egen ordførerkandidat som kunne ha reist saken rundt lekeparken og trafikksikkerheten og ikke minst kommet med et endringsforslag, som de er så gode på, til reguleringsplan for Olesteigsgate?

Vi kan love Inge Asphoug at vi i Ringebu Arbeiderparti, sammen med det nye kommunestyre, skal fortsatt arbeide med ny god trafikksikkerhetsplan for både Vaalebru og Fåvang sentrum.

Når det gjelder Rognerudparken i sentrum så viser Asphoug til et brev fra februar 2021 og kommer med en kommentar at ingen ting har skjedd. Det er også feil!

Ringebu kommune jobber med en ny reguleringsplan for Vaala sentrum og den skal opp til politisk behandling om ikke så lenge. Der vil trafikksikkerheten bety mye, og i planen vil det ligge forslag til endringer av trafikken i sentrum til det beste for alle trafikanter. Planen skal Ringebus innbyggere, næringsdrivende og sentrumsnære beboere få rikelig med tid til å komme med sine innspill. Innbyggerinvolvering og en god prosess i planarbeid er Arbeiderpartiet kjent for.

Både planutvalgsleder og ordfører har gjentatte ganger tatt opp saken med skilting, fotgjengerfelt og fartshumper ved lekeparken og Kaupangerparken i møter med kommunedirektør og teknisk sjef. Det vil komme tiltak, men det må planlegges. Sikkerhet til brukere av parkene skal prioriteres.

Registrerer at flere fra tverrpolitisk liste kritiserer Ringebu arbeiderparti systematisk i lokalavisene. Det er som forventet og det er snart et valg som betyr mye for mange. Nå er det to nye, Arnhild Baukhol og Morten Langset som bekrefter at de ikke vil samarbeide med AP. Begge sitter i kontrollutvalget og har nok sett nøye på om det er noe de kan plukke på angående AP, men ingen ting har skjedd så langt. De vil kort sagt ha alle stemmer for en endring. Hvilken endring? De er opptatt av at deres toppkandidat B. Vaagan er den ordføreren som kan få Ringebu kommune videre. Til hva?

Det er direkte frekt, feil og uanstendig å kritisere AP for ikke å ha initiert mange saker i perioden. Trodde at «garva politikere» er kjent med prosedyrer for den administrative saksgangen.

Ringebu Arbeiderparti har sendt ut sitt politiske regnskap, der kan innbyggerne selv se hva Ringebu Arbeiderparti har fått utført.

Ringebu Arbeiderparti har en intensjonsavtale med Høyre, det var det eneste partiet som gikk oss i møte. De største utfordringene kommunen har i vente har vi samme syn på. Når avtalen ble kjent ble det rabalder blant våre politiske motstandere. Opposisjonen som planla å samles for å ta fra Ringebu Arbeiderparti makta, begynte å rakne og det gjorde vondt. Vi i Ringebu Arbeiderparti vet at ærlighet varer lengst.

Det er alltid nyttig å ha et godt politisk samarbeid politisk og inn mot administrasjonen for å finne de beste løsningene. Kanskje det er derfor det har vært så lite støy disse 8 årene Ringebu Arbeiderparti har hatt posisjonen.

Vi synes at alle bør fronte sin egen politikk og ikke bare slenge ut usannheter om andre.

Vi beklager, men det som Tverrpolitisk skriver måtte det svares ut. Nå er det nok! Viktig å bruke stemmeretten sin, Godt valg!