Bygdeskolen – en viktig brikke i et lite lokalsamfunn