- Respekt for et levd liv som innehar masse kompetanse er nødvendig å videreføre i samfunnet