- Flere voksne bruker sosiale medier for å latterliggjøre dette engasjementet. Jeg blir så skuffet