En sterk satsing på næringsutvikling vil bety mye. Vi blir en av Opplands største industrikommuner, landets største hyttekommuner, og Opplands største landbruk-utmark kommune. Vårt mål i fellesskap er å skape en bedre kommune for folk å bo i, og ikke minst å arbeide og drive næring i. Det er velfungerende næringsliv som skaper våre felles velferdsordninger. De 6 siste årene har sysselsettingen i primærnæringen gått drastisk ned. Landbruket preges av omstilling, fra små til større enheter og innføring av teknologi som automatiserer arbeidsoppgavene. Næringslivet har talt, ifølge regiondirektør i NHO Åge Skinstad. I en undersøkelse utført i forbindelse med økonomibarometer registreres det at 85 % av medlemsbedriftene mener det er behov for endringer i kommunestrukturen. Et flertall mener at kommunesammenslåingen vil ha en positiv effekt på mulighetene for en mer kostnadseffektiv drift. Det mener jeg at vi får med en kommunesammenslåing av Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.  Skal vi klare å tiltrekke oss bedrifter er dette viktige signal. En stor fordel med en midtdalskommune er differensiert arbeidsgiveravgift, dvs. en lavere sats enn det kommunene sør for oss har. Dette er en styrke for alle næringer i midtdalen.NHO ønsker å slå sammen Oppland og Hedmark til ett fylke som de mener er en naturlig region.NHO v/ Åge Skinstad ønsker en kommuneinndeling slik:Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer blir en kommune med navn Lillehammer.

Nord-Fron og resten av Gudbrandsdalen blir en kommune med navn Gudbrandsdal kommune.En slik inndeling er neppe noen fordel for oss i Ringebu. Et kommunestyre, formannskap og alle utvalg bestående av et flertall fra Lillehammer blir svært negativt. Hva med lokaldemokratiet som alle er svært opptatt av?Et stortingsflertall ønsker en reform med færre antall kommuner og fylker. Det er viktig å ha en hånd på rattet, slik at arbeidsplasser i kommunesektoren fordeles mellom kommunene / rådhusene, slik at vi være med å påvirke hvem vi vil slå oss sammen med. Dette har vi i midtdalen fått til. Vi har fordelt arbeidsplasser og fagmiljøer på en fornuftig måte, med raushet.

Å bestå som egen kommune alene som i dag tror jeg vi alle er enige om blir en svært kortsiktig og uforutsigbar løsning. Når staten ønsker og har flertall for en endring av kommunegrenser og kun forslag på bare ti fylker, så kan den som vil tro at vi får fortsette som i dag. Den ballen kan legges død, for en forandring kommer uansett. Når saken skal behandles i Stortinget våren 2017, så håper jeg at vi ikke at har kjempet forgjeves for en midtdalskommune. Kanskje et nei til en ny midtdalskommune vil ende med at staten til slutt trer et sørdalsalternativ nedover ørene på oss. Ønsker vi i Ringebu det? Ringebu Ap gikk i høst til valg med et ønske om å bygge framtidas kommune, ved å skape en ny midtdalskommune sammen med Nord-Fron og Sør-Fron.  Med nesten 50 % av velgerne fikk vi et rent flertall og vi håper at den tilliten som ble vist oss også er i tankene under folkeavstemningen 22. mai.