Det har vært lagret brannvernutstyr på jernbanens områder, private verksteder. Og til slutt i ett ombygd ysteri.

Ett ombygd Ysteri mener de AP og kommune direktøren er egnet for ombygging for å møte fremtidens behov for Ringebus innbyggere.

Med vegtunneler, to dalfører og en administrasjon, kan plass i ett tidligere meieri i Ringebu, klemt imellom dagens E6 og jernbanen.

Man behøver ikke å være verken politikere eller kommunedirektør for å forstå dagens plassering er uegnet både i dag og for all fremtid.

Det finnes nye tomter som er perfekt plassering og som er store nok for en ny brannstasjon.

Dagens E6 er forhåpentligvis snart historie igjennom Ringebu.

 Hadde klimaavtrykk betydd noe for Ap-ordfører Fossmo burde ysteriet blitt leiligheter mens man bygde en ny brannstasjon for fremtiden på Tinde-tomta. For å flikke på noe som aldri kan bli bra, det er kostbart både for miljø og kommuneøkonomien.

Ett helsehus i ett 70 år gammelt bygg, en brannstasjon i ett enda eldre bygg, det rette ordet er politisk skandale.

Men rett skal være rett skal, man kan å bygge parker i Ringebu kommune– vi er vel snart oppi 3 stk. bare i Ringebu sentrum, da er det ikke noe som heter klimaavtrykk eller å spare penger.

Det er valg, så stemmer du feil er det er gode mulighet for at du våkner til en ny park og en gammel brannstasjon og ett muggent helsesenter om du bor i Ringebu.

Og siden det er valg må du huske at du kan være med å endre kommunens retning og prioriteringer. Stemmer du rett så vil du våkne til ny brannstasjon, nytt helsesenter og en gammel park – det er viktig for kommunens fremtid, da må vi få ett politisk skifte i Ringebu.