Det er ingen skam å snu, heter det. Vi har lenge ment at Nedregate er for god til å forfalle, og har ønsket oss politisk vilje til næringssatsing også i Nedregate. Den viljen har ikke vært til stede, og toget ser ut til å ha gått for et todelt sentrum på Vinstra. Byen endrer seg, og da handler det om å se muligheter i det nye sentrumet: Vinstra vest.

Det reiser seg en ny by, i alle fall en begynnende by, mellom Laugen og Lojordet. Dersom de satsingene som nå er på trappene på begge sider av ny E6 viser seg å bli suksesser, har Vinstra en unik mulighet til å vokse seg til et sterkt handelssentrum i Gudbrandsdalen. Den politiske ledelsen i Nord-Fron skal ha ros for at de har stått imot og vist at de våger å tro på egne grep. Men i høringsuttaler og innspill fra blant annet fylkeshold pekes det på manglende planlagte grøntarealer og sosiale områder for folk i det som etter hvert vil bli Vinstras nye sentrum. Også byplanleggere peker på at slike sosiale soner er alfa og omega for at en skal lykkes med å imøtekomme dagens krav til urbanitet. Vi mener disse kravene må lyttes til. Heller ikke i Nord-Fron er det slik at man alltid vet best sjøl.

Næringsdrivende vil gjerne ha mest mulig parkeringsplasser. Men byen trenger mer enn grå asfalt. En by uten grønne lunger vil raskt kveles. Og folk som ikke får puste reiser gjerne andre steder for å få frisk luft. Fravær av folk, betyr en død by. Arbeiderpartiet i Nord-Fron gikk til valg på blant annet flere sosiale møteplasser, og å utvikle området ved VVS og Vinstrahallen til en aktivitetspark. Det må realiseres. Levende sentrum skapes ikke bak bilrattet, det skapes gjennom møter mellom folk. Da må vi ha møteplasser.