Dette vil medføre store utfordringer både når det gjelder kapasitet på tjenestene våre og rekruttering av nok arbeidskraft med nødvendig kompetanse.

Eldre må få bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og ønsker det, men kommunen har også et stort ansvar for at det finnes nok omsorgsleiligheter og institusjonsplasser når livet endrer seg, hjelpebehovet blir større og en ikke lengre kan eller ønsker å bo hjemme.

Det må bygges flere sentrumsnære omsorgsboliger både i Ringebu og Fåvang, og vi må ta i bruk alle institusjonsplassene ved Linåkertunet. Grunnbemanningen må være god, hjemmetjenesten styrkes og Ringebu Omsorgssenter bemannes og tilpasses beboere med stadig større hjelpebehov.