Samtidig er det viktig at vi alle engasjerer og involverer oss i prosessen. Alle forstår at det for en mindre kommune med stramme økonomiske føringer er fristende å tenke på en storskole i stedet for tre små.

Bilder av moderne bygg med fasiliteter langt utover det vi i dag er vant til presenteres oss. Store fellesarealer både inne og ute gir løfter om et flerbrukshus for alle aldersgrupper. Attraktive og opparbeidede uteområder, lyse og åpne fellesarealer, minglesoner og spesialrom.

Det er lett å la seg blende.

En stor 1-10 skole må vurderes opp mot dagens situasjon med to barneskoler og en ungdomsskole. De pedagogiske, praktiske og økonomiske fordelene og ulempene som alternativene medfører må ses nærmere på. Ingen av dagens barneskoler har bygg eller fasiliteter som er i tråd med dagens krav til gode, effektive og universelt utformet skolearealer.

Dette er fakta vi bare må forholde oss til. Men vi er mange som mener at dette ikke kan løses ved å rive de to barneskolene og etablere en ny og skinnende 1-10 skole ved Ringebu ungdomsskole. En løsning som av mange nok vil bli sett på som den mest økonomisk lønnsomme.

I en kommune som Ringebu er det langt fra kommunegrensa i sør til kommunegrensa i nord. Det er lenge for en liten 5-åring å sitte på bussen en time hver veg til og fra skolen. I løpet av 190 skoledager blir det nærmere 3800 timer på buss i løpet av barndommen.

Er dette ønskelig?

I et folkehelseperspektiv er det positivt at flest mulig går til skolen. Hvor mange kan gå dersom 1-10 skolen blir lokalisert på Ringebu?

I tillegg til de geografiske utfordringene, er det katastrofalt for Fåvang sentrum å miste barneskolen. Vi har hørt det før, og vi kan høre det igjen. Barneskolen er hjertet i bygda. I tillegg kommer det pedagogiske aspektet.

Undertegnede kan absolutt ikke påberope seg pedagogisk utdannelse, men de aller fleste lærere jeg har snakket med har helt klare formeninger om at separate barne- og ungdomsskoler er det klart beste for elevene.

Et sceneskifte, en miljøforandring, og muligheten til å starte med blanke ark er noe vi alle trenger iblant. Lista er lang, argumentene mange.

To barneskoler og en ungdomsskole i Ringebu kommune- ja takk!