Dette har vært et år der Russlands invasjon av Ukraina har bragt et nytt alvor over oss. På mange måter kjenner vi oss privilegerte, her vi sitter langt fra gjørmete skyttergraver og kalde tilfluktsrom. Samtidig skyller krigens ringvirkninger også innover Innlandet. Høye strømpriser, dyrere mat og en følelse av uro. Alt kan spores tilbake til Vladimir Putins skjebnesvangre beslutning 24. februar 2022 om å angripe et naboland midt i det moderne Europa.

Hva krever denne julen og det nye året av oss? Ved inngangen til 2023 håper jeg vi kan utveksle et nyttårsløfte om å ta enda bedre vare på hverandre.

Gjennom vår kontakt med innbyggere og kommuner i hele fylket fanger vi hos Statsforvalteren i Innlandet opp at mange har det tøft. Historier om kommuner som deler ut matkasser til jul varmer og uroer på samme tid. Vi må ta mål av oss om å bygge en velferdsstat der matkasser ikke er nødvendig. Likevel; om du har det tungt, be om hjelp.

Tøffere tider øker sjansen for at flere vil oppleve utenforskap. I visse deler av Innlandet står så mange som 30 prosent av unge voksne under 30 utenfor jobb eller skole. Dette jobber vi hos Statsforvalteren i Innlandet sammen med kommuner og fylkeskommune for å endre på. Men også du kan bidra til å dra flere inn i fellesskapet.

For vi kan alle på vårt vis gjøre dagen lysere og lettere for hverandre. Kanskje du kan invitere noen inn denne jula. Ta den telefonen du har tenkt på en stund, eller be den nye naboen inn på en kaffekopp. Be et nytt barn fra klassen med hjem etter skolen. Og ta en ekstra prat med våre unge, som har lagt bak seg noen tøffe pandemiår.

Kanskje kan du engasjere deg som frivillig i et lag eller en forening. Markeringen av Frivillighetens år i 2022 har lært oss om verdien av frivillig engasjement, både for den som gir og den som får. Forskning viser faktisk at frivillig innsats gjør deg gladere. Og innsatsen din betyr mye for menneskene og lokalsamfunnet rundt deg.

I året som kommer er det viktig at vi verner om gratis fellesarenaer der sosialt samvær ikke avhenger av økonomi. På foreldremøtet kan dere ta praten om bursdagsgaver og pengebruk, så ikke dårlig råd blir grunnen til at et barn aldri kommer i bursdag. Og hver enkelt av oss kan ta initiativ til sosialt samvær som ikke koster, enten det er aking for store og små etter skoletid, samling rundt et bål for naboer i alle aldre, eller treff på biblioteket.

Dette er ikke minst viktige arenaer når vi skal ta godt imot de 2250 flyktningene som har gjort våre små bygder og byer til sine nye hjem. 1900 av disse kommer fra Ukraina. Til sammen utgjør de en hel liten kommune. De trenger oss, og vi trenger dem! Inviter dem med i året som kommer.

2023 vil kreve mer av oss. Med små hverdagsøvelser i varme og omsorg gjør vi vårt for å minske våre sambygdingers følelse av utenforskap og uro. Sammen går vi bedre rustet inn i det nye året. Tross alt; godt nytt år.