Schrødern fikk et fornavn som var tidsriktig, og tok etternavn som passa familien