Falt ved Olav den helliges side – ble gjenfødt i Sorperoa