Charlotte Strandheim fra Kvam har blitt kalt for både «Totte» og «Challe»