Reguleres til boligformål

Kjøperne av Hollandsk gjestehus på Vinstra vil omregulere tomta til boligformål.

Hollandsk gjestehus på Vinstra, tidligere Amundsen hotel, blir regulert til leilighetsbygg. En gangsti langs med elva skal innarbeides i reguleringsplanen for området.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Bygningsmassen og tomta ble kjøpt av Otta-selskapet Bruvik Utvikling AS. Petter Kittelsen har på vegne av selskapet søkt om å få starte en omreguleringsplan som er forskjellig fra dagens reguleringsplan og kommuneplan.


Nær salg av Amundsen:

Ny eier på gang

Et bud er godtatt vedrørende salget av Amundsen gjestgiveri på Vinstra.

 

Det signaliseres fra den nye eieren at det skal bygges som flere leilighetsbygg gjennom flere etapper.

Større omregulering

Dette medfører at kommunen ser det som nødvendig å gjennomføre en oppdatering av planverket som gjelder for de tilgrensende områder med Gammelbanken, helsehus og helsestasjon.


Folkemøte om tettstadgater:

Vil ha trafikken gjennom Nedregate

Multiconsult og arkitektane deira går inn for å leie Gudbrandsdalsvegen, dagens E6, og biltrafikken gjennom Nedregate på Vinstra.

 

Avkjøringen fra Nedregate til området vil også bli et tema i dette planarbeidet. Rådmannsledelsen i Nord-Fron uttaler at de er positive til at det planlegges sentrumsnære boliger, og anbefaler planutvalget i kommunen å samarbeide med utbygger om å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for området.