Ulven herjer

På Kvamsfjellet dreper og herjer en ulv i saueflokkene.

Dette er synet som møter saueeierne etter ulvens herjinger i saueflokkene på Kvamsfjellet.   Foto: Privat

Nyheter

Etter det Dølen kjenner til er det til nå funnet 14 sauer som ulven har drept i området Tjønnsetra.

– Her er det deler av ulvens herjinger på Kvamsfjellet. Dette er en tragedie for både sau og folk. Ulven er observert flere ganger og det er søkt fellingstillatelse før beiteslipp - med avslag som resultat. Dette kan vi ikke godta, uttaler sauebonde Odd Arne Myromslien som har publisert bildet på sin facebookside.

Fellingstillatelse er nå gitt, og et jaktlag er i gang med ulvejakta.

14 drept

Ordfører i nord-Fron, Rune Støstad, sendte mandag et meget krasst brev til statsråd Vidar Helgesen i forbindelse med sauedrapene.


Støstad ber om ministerhjelp:

- Situasjonen er uakseptabel

Det uttaler ordfører Rune Støstad. Han mener fellinsgstillatelsen på ulv kommer for sent.

 

Etter det Dølen kjenner til er det til nå funnet 14 sauer som ulven har drept i området Tjønnsetra – et fjellområde som grenser til Gravdalen og Sødorpfjellet der sau ble slept på beite nå i helga.

På veg mot Sødorpfjellet?

De drepte sauene skal i følge Myromslien tilhøre sauebonde Nils Forbrigd i Kvam.

– Jeg tror ulven er på veg sørover og frykter at sauen på Sødorpfjellet nå kan bli utsatt for ulvens herjinger. I tillegg til de 14 drepte sauene har vi også observert skadet sau, sier Myromslien til Dølen.


Støstad ber om ministerhjelp:

- Situasjonen er uakseptabel

Det uttaler ordfører Rune Støstad. Han mener fellinsgstillatelsen på ulv kommer for sent.

 

– Detta er heilt meningslaust. Nå må ulven setjast på ”svartelista”, skriv kommunestyrerepresentant for SP i Nord-Fron, Finn Hellebergshaugen på Facebook.

Tidligere leder av Jegernes Interesseorganisasjon, Rolf Larsen, uttaler følgende på Dølens facebookside: ­ – Hvorfor ha fylkesmannen endrent holdningen til forebyggende skadefelling når bestanden i Norge av arten er 130 prosent over det gjeldende bestandsmålet?

Dølen kommer tilbake med mer om ulvens herjinger i papirutgaven.