Skaff deg midler fra "Statskogmillionen"

I år deler Statskog ut én million kroner til friluftstiltak og -aktiviteter for å få folk ut i norsk natur.

Første søknadsrunde om midler er nå i april-måned. (Foto: Tor Larsen) 

Nyheter

 Har du en idé som inspirerer til mer friluftsliv i Norge kan du søke om støtte. Den første søknadsperioden i år er i april-måned, og den neste søknadsperioden er i august. Alle kan søke om støtte til sitt tiltak for å få folk ut i naturen.


Reagerer på brøyting av Per Gynt seterveg:

Loggfører reinens trekk forbi hytta: - Hvem skal tale reinflokkens sak?

Det lurer Marit Synnøve Mork på. Hun har hytte på Kvamsfjellet, og opplever de som forvalter området som litt bakpå når det gjelder vern.

 

Søk om støtte til ditt prosjekt

Har du et tiltak som bidrar til mer friluftsliv og folkehelse, kan du søke om støtte gjennom ordningen Statskogmillionen. I år kan så mange som 150 tiltak og aktiviteter få støtte fra Statskog. Tildeling skjer to ganger i året. Hvert tiltak kan støttes med 5 000 eller 10 000 kroner. Pengene går til både små og store tiltak i hele landet. Søknadsskjema finner du på nettsiden statskog.no.

- Ved å spille på lag med frivillige krefter i hele landet blir det enklere for folk å komme seg ut i skog og mark.  Statskog vil gjøre det enkelt å oppleve norsk friluftsliv. Det er ikke alltid så mye som skal til for fantastiske friluftlivsopplevelser. Noen ganger trenger man et skilt som viser vei inn i nasjonalparken. Andre ganger handler det om et rimelig overnattingstilbud midt i naturen, eller tilgang på jakt og fiske som gjør dørstokkmila litt kortere, uttaler Statskog på sin hjemmeside.