Tørrlagte bekker og tørre brønner på seterstuler

Tørken medfører også at det er vanskelig å få setret for de som fortsatt driver med det.

Siv Volden må bare konstatere at både den gamle og nye brønnen på setra er tørr og tom for vann. 

Nyheter

Det har i alle fall Siv Volden i Sødorp erfart. Hun hadde planer om å setre over helga, men en inspeksjon innpå setra på Lauvåsen, gjorde henne betenkt.

- Bekken Lauva ved setra er tørrlagt, og det samme er både den gamle og den nye brønnen vi har på setra. Det er nok mange som har det verre enn meg, men dette er tankevekkende dager, sier hun til Dølen.