Seterdag på Valsetrene:

Opnar grind og seterdør

Den tradisjonsrike seterdagen på Valsetra går av stabelen sundag, der kan du mellom anna få med deg Arild Skar og Trond Halle i ei slagerparade på setertunet.

Duo på seterdagen: Arild Skar prøvespelar for Dølen, før sundagens "hit parade" saman med Trond Halle.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

På Grøntuvsetra er det dessutan storfe i fjoset att - om enn på ein annan måte enn da kua sto på båsen. Nå heng biletkunst frå Ragnhild Slåen på veggane, deriblant fleire bilete med kalvemotiv.

Valsetergrenda, med Solbråsetra, Grøntuvsetra og Rudisetra, har arrangert seterdagen i mange år.