Har kartlagt dei gløymte uthusa

Låvane langs øyer og vollar i Ringebu blir truleg verna

Slåttemark utover flaumvollane ved Laugen har lange tradisjonar. Nå får låvane som syner historia truleg vern gjennom kulturminneplana i Ringebu.

Miljø: Låvane på vollar og øyer i Ringebu er verdifulle i kulturlandskapet der dei står. Ingebjørg Øveraasen, Oddleif Ringlund og Torveig Dahl var med Dølen på synfaring. 

Nyheter

På vegne av Ringebu kommune har Gudbrandsdalsmusea kartlagt alle låver og løer utover vollane og øyene i Ringebu kommune. Nokre er brukt til lagring, andre står der med rundballar utanfor og minner om at bruken har endra seg.