Må samle inn prøver under jakta

Jakt på hjortevilt vil også denne høsten preges av tiltak i forbindelse med skrantesjuke.

Jaktsesong: Jegere er i jakta pålagt å ta prøver av elg og hjort to år eller eldre.  Foto: Arkiv

Nyheter

I løpet av 2018 skal 30 000 hjortedyr testes for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) her i landet.

Miljødirektoratet har pålagt jegere i utvalgte kommuner å teste felte hjortevilt under jakta i år.

I Ringebu og Sør-Fron skal alle felte elg og hjort over to år testes for sjukdommen, som kan påvises i prøver fra hjerne eller lymfeknuter.

I den forbindelse arrangerer Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor informasjonsmøte for jegere 4. september.

En representant fra Norsk institutt for naturforskning vil informere om CWD og prøvetaking, mens landbrukskontoret deler ut utstyr til prøvetaking, opplyser Sør-Fron kommune.


Chronic Waste Disease (CWD)
  • Prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.
  • Påvist hos flere villrein, elger og hjort her i landet.
  • Kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring - ender alltid med døden.
  • Pr. 30. august er 43 650 prøver undersøkt, av dem har 23 endt med positivt testresultat.
  • Innsamlingen av prøver er et samarbeid mellom Mattilsynet , Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet.