Nå skal den gamle hjørnesteinsbedriften i Kvam selges

Sponplatefabrikken i Kvam legges for salg på det åpne markedet.

Forestia fabrikken på Kvam mens den var i drift. (Arkivfoto: Tor Larsen) 

Nyheter

Dette ble det informert om under siste formannskapsmøte i Nord-Fron kommune.

Kjøpelysten kommune

De var dialog mellom Nord-Fron kommune og Forestia ved Bjarne Fluto tilbake i mai 2017 om at kommunen ønsket å kjøpe deler av arealet i forbindelse med at offfentlig vei ligger på Forestias eiendom. Dette tilbudet avslo Fluto i et brev datert 30. oktober 2017. Men kjøpelysten i kommunen var fortsatt til stede. I november 2017 var senterpartiet I Nord-Fron på banen og etterlyste framdrift vedrørende kjøp og utvikling av dette nedlagte fabrikkarealet som nytt næringsareal i Kvam. Etter det har Nord-Fron kommune har i lengre tid vært i dialog med tanke på å kjøpe fabrikken og eiendommen av Forestia AS, uten å få til en avtale med eierne. Det ble også i kommunen drøftet en mulighetsstudie for utvikling av området.