- Vi er mange enslige, voksne damer som vil kjøpe leilighet

Solveig og Grethe er to av mange enslige damer som vil ha leilighet sentralt på Vinstra.

Solveig og Grethe: - Vi kan ikke vente i årevis. Utbyggerne må satse og bygge så vi får noe håndfast å forholde oss til. Da kommer kjøperne, mener Solveig og Grethe. 

- Vi kan ikke stå på en kjøpeliste og vente i flere år på at det kanskje bygges.

Nyheter

Solveig Wollebæk Toset og Grethe Synnøve Selfors ser for seg leilighet sentralt på Vinstra. Men de savner et marked med nye, ferdigstilte leiligheter i flere prisklasser.