- Forurensing kan påvirke gyting

Fylkesmannen konkluderer med at utbyggingen av vann og avløp på Kvamsfjellet har ført til forurensing.

Bekk: Representantene fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen vurderte blant annet Sildtjønnbekken.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

- Fylkesmannen konkluderer med at tiltak og aktiviteter i forbindelse med VA-prosjektet på Kvamsfjellet har medført forurensning i form av utslipp av vann med høyt partikkelinnhold til vassdrag. Det er samtidig utført tiltak i vassdrag uten nødvendig tillatelse.