Freskus fylte år

Når mange freskusar frå null til nitti

Aldersspredninga på Freskus er det ingen ting å utsetja på. Her trener folk frå tre til nittitre, og dagleg leiar meiner det er eit framtidsretta konsept.
Nyheter

Framtida var i alle fall i full sving da vi var innom, Sondre Bårdsløkken (3) var i gang med å dra i vekter med stor entusiasme.