Flyforbud under militærøvelse

NATO-øvelsen Trident Juncture har allerede rukket å sette sitt preg på hverdagen flere steder. Fra slutten av oktober innføres flyforbud i forbindelse med feltøvelsen.

Øvelse: NATO-øvelsen involverer mange etater og vil være synlig flere steder denne høsten. Her er italienske soldater i prat med lokalt politi fra Dombås.  Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Kolonner: Inntil 12 kjøretøy følger etter hverandre i en kolonne. Politiet og vegvesenet oppfordrer bilister til å vise aktsomhet.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Nyheter

- Det er innført restriksjoner for modellfly og luftfarttøy som ikke har fører om bord, dette i forbindelse med Trident Juncture. Politiet oppfordrer publikum til å følge forbudet som er innført, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Restriksjonene trer i kraft 25. oktober og vil vare fram til 7. november, mens sjølve feltøvelsen pågår. Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse, søk- og redningsoppdrag eller øvelser på tilsvarende oppdrag.

Endret kjøremønster

Politiet ber også trafikanter om å vise hensyn til militære kolonner som er på veiene og skal delta i NATO-øvelsen, for å hindre at disse deles opp. Personell og soldater har allerede ankommet politidistriktet og det ventes ytterligere kolonner på veiene.

I september var det ifølge Statens vegvesen i snitt 150 militære kjøretøy på vegene hver dag som følge av øvelsen. I oktober og fram til feltøvelsen i månedsskiftet oktober-november ventes det i snitt 250 kjøretøy. En kolonne består av inntil 12 kjøretøy.

Det er ikke antallet som gir grunn til ekstra aktsomhet, men kjøremønsteret, med lavere fart og kolonner, opplyser vegvesenet.

40 000 deltakere

De første styrkene ankom landet i august, men ifølge Forsvaret vil aktivitetsnivået være størst i oktober. Fra Lillehammer og nordover langs E6 til Trondheim vil det være synlige militære styrker som øver fram til november.

Øvelsen vil foregå over store deler av landet. Den delen som foregår på land, vil finne sted i området sør for Trondheim og nord for Rena.

I Oppland er Lesja, Dombås og Lillehammer stedene med militær tilstedeværelse; rundt 2 000 deltagere i nord i dalen og ca. 1 000 på Lillehammer. Øvelsen involverer nærmere 45 000 personer og et stort antall kjøretøy.