Nord-Fron tar de første kutt innen fri medietilgang

Nord-Fron tar det første budsjettkutt innen posten "arbeidvikår for folkevalgte", som gir støtte til lokalpolitisk virksomhet.

Komunestyremedlemmene i Nord-Fron, får fra nyttår ikke lenger gratis avis-abonnement fra kommunebudsjettet. 

Nyheter

Nord-Fron kommune skal kutte rundt 12 millioner kroner på budsjettet de neste tre åra. En arbeidsgruppe har nå tatt det første kutt.


Vinstra: Idé om å rive flere bygg, også Gammelbanken, og flytte ungdomsskolen

Administrasjonssjef Arne Sanbu legger fram idé om å rive kommunale bygg.

 

Skal kutte 2,6 millioner

Arbeidsgruppen består av representanter fra det lokalpolitiske miljø og med Torild S. Weikle fra administrasjonen som sekretær.  Arbeidgruppa har som mandat å komme med forslag til innsparingstiltak innen politisk virksomhet i  den økonomiske planperiopden fra 2018 til 2021. Totoalt skal det kuttes 2,6 millioner kroner innen politisk virksomhet i denn planperioden. Dette kommer i tillegg til de øvrige kuttforslag administrasjonssjefen legger frem.


Formannskapet skal ta stilling til omfattande kuttliste frå administrasjonen:

- Det er ekstremt

Ragnar Jacobsen (H) legg ikkje noko imellom når han karakteriserer nokre av framlegga frå administrasjonen i Nord-Fron før budsjettarbeidet skal i gang i Nord-Fron.

 

Fjerner fri avis og Kommunal Rapport

For inneværende år, 2018, er det i økonomiplanen satt at arbeidsgruppa skal kutte 200 000 kroner. De har valgt å foreslå at kommunestyremedlemmene ikke lenger skal få gratisabonnement på tidsskriftet Kommunal Rapport, og avis. Dette utgjør en innsparing på rundt 170 000 kroner i året. Dette er et enkeltvedtak som skal gjelde fra 1. januar 2019.