Varsler økt tømmerhogst i Fron

Tømmerprisene øker og øker, og skognæringen ser med optimistiske øyne på framtida.

Tømmer: Skogbruksleder i Fron, Trond Wangen, kan fortelle at gode tømmerpriser gir økt hogst. - Det er stor optimisme i skogbruksnæringen nå, sier Wangen. I vinter skal det blant annet hogges mye skog ved Bøygen og på Kvamsfjellet. 

- Det meste av furuskogen går via jernbane fra Kvam til Karlstad i Sverige.

Nyheter

Dette bekrefter Skogbruksleder i Fron, Trond Wangen. Han er ansatt i Mjøsen Skog.