Avventer rassikringstiltak i Letrudgrenda i Kvam

Nord-Fron kommune vil ha svar fra NVE før de iverksetter arbeid med rassikring av boliger.

NVE har signalisert at de vil gi svar på søknaden om riving av boligen i Letrudgrenda i starten av 2019. 

Nyheter

Under siste kommunestyremøte ble en detaljreguleringsplan for Ledtrudgrenda i Kvam egengodkjent, men satt på vent. Planen legger til rette for rassikringstiltak i området der et et hus i Gardvegen 314 er frafløtt grunnet rasfaren.