Avventer rassikringstiltak i Letrudgrenda i Kvam

Nord-Fron kommune vil ha svar fra NVE før de iverksetter arbeid med rassikring av boliger.

NVE har signalisert at de vil gi svar på søknaden om riving av boligen i Letrudgrenda i starten av 2019. 

Nyheter

Under siste kommunestyremøte ble en detaljreguleringsplan for Ledtrudgrenda i Kvam egengodkjent, men satt på vent. Planen legger til rette for rassikringstiltak i området der et et hus i Gardvegen 314 er frafløtt grunnet rasfaren.


Vil skredsikre Letrudgrenda

Nord-Fron kommune utarbeider detaljreguleringsplan for å sikre Letrudgrenda i Kvam mot ras.

 

Store kostnader

Saken er den at kommunen har søkt NVE om å få rive dette huset som et alternativ til å bygge de sikringsanlegga som er grunnlaget for reguleringsplanen. De stipulerte kostnadene med bygging av sikringsanlegga er svært store. I tillegg vil sikring av eksisterende bolig i Gardvegen 314 også måtte medføre sikring av overvann mot tre andre boliger i nabolaget.