Halvor Aaby – en bauta innen arbeid med lokalhistorie

– Halvor er en særdeles verdig mottager av årets kulturpris, sa ordfører Arne Fossmo til en fullsatt sal på Tromsvang fredag kveld.

Kulturprisvinner Halvor Aaby og ordfører Arne Fossmo. Foto: Ole M. Nybakken  

Nyheter

Den stillferdige og litt beskjedne prisvinneren får prisen av kommunens levekårsutvalg for sitt lange og utrettelig arbeid for Ringebu historielag – blant annet innen slektsforskning og arbeidet med subskripsjon av gamle kilder skrevet på gotisk.


Halvor Aaby får Ringebu kommunes kulturpris. Lovende skytter får kulturstipend

Aaby blir tildelt prisen for sitt arbeid for Ringebu historielag.

 

Imponerende arbeid

Særlig hans arbeid med verket «Ringebu - heim og folk», der han på en imponerende måte har samlet Ringebus slektshistorie, blir trukket fram. Leder i Ringebu i Ringebu Historielag, Olaug Widme, overrakte blomster og omtalte Aaby som en bauta innen arbeid med lokalhistorie.  Halvor Aaby og kona Anne kom til Ringebu i 1983 og har begge jobbet som veterinærer fram til pensjonsalder. Halvor er født og oppvokst i Sigdal i Buskerud og har fortsatt Sigdal dialekten intakt.