Fra grisgrendt hogstfelt til strøken hoppbakke

På et halvt år har Jordalen gått fra å være et grisgrendt hogstfelt il å bli en strøken hoppbakke.

Forandring fryder: Til venstre ser vi Jordalen slik den lå der etter at hogsten var ferdig i slutten av april. Til høyre bakken i oktober. Fotomontasje: Tor Larsen. 

Snøen kan gjerne la vente litt på seg

Nyheter

Og det er takket være et stort dugnadsarbeid og enorm støtte fra lokalt næringsliv og lokalbefolkningen.

– Det er egentlig litt ufattelig det som har skjedd. Skuldrene var rimelig høye og stive på forsommeren, men nå er det en mer avslappet holdning i dugnadsgjengen. For vi er nemlig i rute, sier Torfinn Scheie som har vært en av mange primus motorer bak realiseringen av det nye hoppanlegget i Jordalen.