Starter arbeidet med detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka

Nord-Fron kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Rondablikkdokka på Kvamsfjellet.

Deler av reguleringsområdet i Rondablikkdokka fungere i dag som pukkverk. 

Nyheter

Sjølve planområdet er lokalisert nedenfor Rondablikk Høyfjellshotel med avgrensning mot Rustugusetra og Årvillingen. Fristen for å komme med merknad til oppstartvarslet er satt til 8. januar 2019.